Τομέας Aκτινολογίας

Τομέας AκτινολογίαςΑγαπητοί συνάδελφοι και φίλοι,

Ο Τομέας Ακτινολογίας αποτελείται από τα κάτωθι 4 Εργαστήρια:

με σαφή προσανατολισμό στην αριστεία αναφορικά με την
- παροχή εκπαίδευσης στην Ιατρική Φυσική, Ακτινολογία, Ακτινοθεραπευτική Ογκολογία και Πυρηνική Ιατρική σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης και σε ειδικευόμενους ιατρούς και ακτινοφυσικούς του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου
- έρευνα στην περιοχή των εφαρμογών ιοντιζουσών και μη ιοντιζουσών ακτινοβολιών στην διάγνωση και θεραπεία
- παροχή υψηλού επιπέδου ιατρικών υπηρεσιών σε ασθενείς του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου.
Ο Τομέας Ακτινολογίας προσφέρει ένα εξαιρετικό περιβάλλον για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής. Το Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής προσφέρει επίσης ένα διαπανεπιστημιακό μεταπτυχιακό πρόγραμμα ειδίκευσης που οδηγεί στην απόκτηση πτυχίου
Master of Science στην Ιατρική Ακτινοφυσική.

Καθ. Ιωάννης Δαμηλάκης, MSc, PhD, FIOMP
Διευθυντής Τομέα Ακτινολογίας

Τομέας Aκτινολογίας