Καλωσόρισμα Κοσμήτορα

Ο Κοσμήτορας της Ιατρικής Σχολής
Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης έχει αναδείξει ένα σημαντικό και πολυπεπίπεδο έργο στους τομείς της εκπαίδευσης, της έρευνας και της καινοτομίας. Το όραμα μας είναι να συνεχίσουμε να συμβάλλουμε στην κάλυψη των πολύπλευρων εκπαιδευτικών, ερευνητικών κοινωνικών και αναγκών που αναδύονται σε μια εποχή προκλήσεων, με προσήλωση στις αρχές της επιστημονικής δεοντολογίας, της ηθικής ευθύνης και της δικαιοσύνης.

Στο επίκεντρο όλων η παροχή υψηλής ποιότητας ανώτατης εκπαίδευσης τόσο σε προπτυχιακό όσο και σε μεταπτυχιακό- διδακτορικό επίπεδο. Η ιδιαιτερότητα της ιατρικής επιστήμης ως ανθρωποκεντρικής αποτελεί την πεμπτουσία της εκπαιδευτικής πολιτικής της Σχολής μας. Παράλληλα επιδίωξη μας αποτελεί η εξωστρέφεια, η σύνδεση με την κοινωνία και η καλλιέργεια ενός δημιουργικού περιβάλλοντος που θα εμπνέει τους φοιτητές, τους διδάσκοντες και τους εργαζόμενους. Μετά από 36 χρόνια συνεχούς και αδιάλειπτης παρουσίας, συνεχίζουμε να εκπαιδεύουμε ιατρούς που θα υπηρετούν την επιστήμη, την έρευνα και την κοινωνία.

Ο Κοσμήτορας της Ιατρικής Σχολής
Καθηγητής Καρδιολογίας Γεώργιος Εμμ. Κοχιαδάκης