Στελέχωση Ιατρικής Σχολής

Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης άρχισε να λειτουργεί το ακαδημαϊκό έτος 1984-85 με την εισαγωγή 91 φοιτητών. Τον Νοέμβριο-Δεκέμβριο 1984 έγιναν οι πρώτες εκλογές μελών ΔΕΠ της Ιατρικής από ειδική εκλεκτορική επιτροπή στην οποίαν συμμετείχαν καθηγητές Ελληνικών, Ευρωπαϊκών και Αμερικανικών Πανεπιστημίων. Οι επόμενες εκλογές των μελών ΔΕΠ του Τμήματος έγιναν τον Οκτώβριο και Νοέμβριο του 1986 από μικτές επιτροπές εκλεκτόρων που περιελάμβαναν τους νεοεκλεγέντες καθηγητές και διακεκριμένους επιστήμονες από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Σήμερα, στην Ιατρική Σχολη υπηρετούν 127 μέλη ΔΕΠ κατανεμημένα σε 10 Τομείς. Εξ αυτών, 37 είναι Καθηγητές (Α´ βαθμίδας), 33 είναι Αναπληρωτές Καθηγητές (Β´ βαθμίδας), 49 είναι Επίκουροι Καθηγητές (Γ´ βαθμίδας) και 4 είναι Λέκτορες (Δ´ βαθμίδας).

Η Ιατρική Σχολή δέχτηκε φέτος 161 φοιτητές που σημείωσαν επιτυχία στις Πανελλήνιες εξετάσεις. Σ’ αυτούς θα προστεθούν φοιτητές που εγγράφονται μετά από ειδικές εξετάσεις (ομογενείς) ή και χωρίς εξετάσεις (αλλοδαποί και πάσχοντες από σοβαρούς λόγους υγείας), φοιτητές που μεταγράφονται από άλλα Ιατρικά Τμήματα της Ελλάδος και πτυχιούχοι ΑΕΙ και ΤΕΙ που εισάγονται στο τμήμα Ιατρικής μετά από κατατακτήριες εξετάσεις.

Η εγγραφή των πρώτων μεταπτυχιακών φοιτητών για Μεταπτυχιακά Διπλώματα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) έγινε το 2003-2004. Σήμερα λειτουργούν στο Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Κρήτης οργανωμένα Μεταπτυχιακά Προγράμματα που παρέχουν υψηλής ποιότητας μεταπτυχιακή εκπαίδευση σε ένα ευρύ φάσμα ειδικοτήτων.