Θέματα - Αιτήσεις / Προβλήματα - Βλάβες

 

- Σύνδεση Η/Υ, Εκτυπωτή, ή άλλου μηχανήματος Ιατρικής Σχολής με το δίκτυο του Π.Κ.
- Wi-Fi (Σύνδεση (ή προβλήματα) Η/Υ, Εκτυπωτή, ή άλλου μηχανήματος Ιατρικής Σχολής με το Ασύρματο Δίκτυο του Π.Κ.)
- Προβλήματα σύνδεσης Η/Υ, Εκτυπωτών, ή άλλων μηχανημάτων Ιατρικής Σχολής με το δίκτυο του Π.Κ.

 

Συνδεσιμότητα Μηχανήματος Ιατρικής Σχολής στο Δίκτυο Π.Κ.

 

- Βλάβη Η/Υ, Εκτυπωτή, FAX, ή άλλου μηχανήματος της Ιατρικής Σχολής.

 

Βλάβη Μηχανήματος Ιατρικής Σχολής

 

Υποστήριξη Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου E-Mail:

 

Υποστήριξη Τηλεφωνίας

 

elearn: Υποστήριξη Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης
(Σύστημα Ηλεκτρονικής Μάθησης Πανεπιστημίου Κρήτης - elearn)

 

- VPN - (Virtual Private Network) - (Υπηρεσία Εικονικού Ιδεατού Δικτύου)
- Ηλεκτρονικά Περιοδικά και Βιβλία