Επιτροπή Διασύνδεσης

  1. Νέα - Ανακοινώσεις
  2. Οδηγός Μεταπτυχιακών Σπουδών
  3. Αγορά εργασίας - Ιατρική εκπαίδευση
  4. Συμβουλευτική
  5. Επικοινωνία

 

 

Οδηγός Μεταπτυχιακών Σπουδών

 

Αγορά εργασίας - Ιατρική εκπαίδευση

 

Συμβουλευτική

 

Επικοινωνία

Σπυριδάκη Δέσποινα
Τηλ.: 2810.39.4919
email: spyridad@uoc.gr