Γραφείο Διασύνδεσης

 1. Νέα - Ανακοινώσεις
 2. Οδηγός Μεταπτυχιακών Σπουδών
 3. Αγορά εργασίας - Ιατρική εκπαίδευση
 4. Συμβουλευτική
 5. Επικοινωνία

 

 

Οδηγός Μεταπτυχιακών Σπουδών

 

Αγορά εργασίας - Ιατρική εκπαίδευση

 

Συμβουλευτική

 • Σύνταξη Βιογραφικού Σημειώματος
 • Οδηγίες για τη συνέντευξη
  (Κάποιες βασικές αρχές για τη διαδικασία των συνεντεύξεων μπορείτε να βρείτε στους παρακάτω συνδέσμους:)
 • Οδηγίες για τις αιτήσεις
  • Πριν υποβάλλουμε την αίτησή μας για κάποια θέση εργασίας μελετάμε το κείμενο της πρόσκλησης- προκήρυξης ώστε να διαπιστωθεί εάν πληρούμε τα κριτήρια για τη συγκεκριμένη θέση και αν διαθέτουμε όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Σε περίπτωση έλλειψης δικαιολογητικών η υποψηφιότητά μας αποκλείεται από τη διαδικασία αξιολόγησης.
  • Υποβάλλουμε συνημμένα με την αίτησή μας όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
  • Κοιτάζουμε την ημερομηνία λήξης της πρόσκλησης.
 • Ατομική συμβουλευτική
 • Ευρωπαϊκά προγράμματα και Εθνικές πρωτοβουλίες

 

Επικοινωνία