Φοιτητική Μέριμνα

(Το Πανεπιστήμιο Κρήτης, μέσα από τα Γραφεία Φοιτητικής Μέριμνας, υποστηρίζει και προωθεί δράσεις στήριξης των φοιτητών, καθώς και δράσεις για την πνευματική καλλιέργεια και την προσωπική ανάπτυξη τους, ενώ τους βοηθάει να διερευνήσουν αλλά και να βιώσουν τις διαφορετικές πτυχές της φοιτητικής ζωής...)

 

(To Κέντρο Μεταφοράς Τεχνολογίας & Ανάπτυξης συνιστά μια δομή συνεχούς συμβουλευτικής υποστήριξης της ερευνητικής και τεχνολογικής δραστηριότητας του Πανεπιστημίου Κρήτης καθώς και τον θεσμό διαμεσολάβησης ανάμεσα στην ακαδημαϊκή – ερευνητική κοινότητα και στους παραγωγικούς και κοινωνικούς φορείς...)

 

(Το Συμβουλευτικό Κέντρο Φοιτητών του Πανεπιστημίου Κρήτης λειτουργεί με σκοπό την ψυχολογική υποστήριξη των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών του ιδρύματος, τη στήριξη των φοιτητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, την ευαισθητοποίηση και ενημέρωση της πανεπιστημιακής κοινότητας σε θέματα που αφορούν στον τομέα της ψυχικής υγείας και τη διαμόρφωση μιας γενικότερης πολιτικής ψυχικής υγείας. Ατομική και Ομαδική Συμβουλευτική Φοιτητών, Φοιτητές με Αναπηρία, Εθελοντισμός Φοιτητών, Άμεση Βοήθεια...)

 

  • Υγειονομική Περίθαλψη
  • (Οι φοιτητές του Πανεπιστημίου Κρήτης (προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί και υποψήφιοι διδάκτορες) δικαιούνται πλήρη ιατροφαρμακευτική και φαρμακευτική περίθαλψη στα δημόσια νοσοκομεία Ηρακλείου και Ρεθύμνου καθώς και στα Κέντρα Υγείας των δύο νομών, εάν δεν είναι ασφαλισμένοι σε κανένα ασφαλιστικό φορέα και εφόσον είναι κάτοχοι του Βιβλιαρίου Υγειονομικής Περίθαλψης Φοιτητή του Πανεπιστημίου Κρήτης...)

  • Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθενείας (Ε.Κ.Α.Α)
  • (Οι φοιτητές του Πανεπιστημίου Κρήτης, όταν πρόκειται να μετακινηθούν σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στις χώρες Νορβηγία, Ελβετία, Λιχτενστάιν και Ισλανδία, για προσωρινή διαμονή, οφείλουν να προμηθευτούν την Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης και Ασθενείας (Ε.Κ.Α.Α.) ώστε να είναι ασφαλισμένοι για όλο το διάστημα παραμονής τους στη Χώρα Υποδοχής και να έχουν τη δυνατότητα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης στο σύστημα υγείας του άλλου κράτους...)

 

  • Δωρεάν Σίτιση (Δικαιούχοι, Προϋποθέσεις, Αιτήσεις, Δικαιολογητικά, ...)
  • (Το Πανεπιστήμιο μέσω των Γραφείων Φοιτητικής Μέριμνας φροντίζει για τη δωρεάν σίτιση των φοιτητών του, σύμφωνα με το νόμο αλλά και την οικονομική δυνατότητα που του παρέχεται από το κράτος. Οι φοιτητές του Πανεπιστημίου Κρήτης έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν αίτηση για δωρεάν σίτιση στα φοιτητικά εστιατόρια. Η επιλογή των φοιτητών γίνεται κατόπιν ..)

  • Εστιατόρια εντός του Π. Κ. (Γάλλος, Βούτες)
  • (Σίτιση παρέχεται σε 3 εστιατόρια εντός του Πανεπιστημίου Κρήτης και λειτουργούν καθημερινά και τα Σαββατοκύριακα. Διαθέτουν πρωινό, πλήρες μεσσημεριανό γεύμα και δείπνο. Ωράριο Λειτουργίας, Εβδομαδιαίο Μενού, ...)

 

(Οι φοιτητές που δεν έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις δικαιούνται αναβολής στράτευσης για την ολοκλήρωση των σπουδών τους...)

 

(Oι υποτροφίες και τα βραβεία επίδοσης χορηγούνται με αποκλειστικό κριτήριο την πανεπιστημιακή επίδοση του φοιτητή...)