Κοινή Συνεδρίαση Εκλεκτορικού Σώματος - Γενικής Συνέλευσης

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ  ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ  ΘΕΜΑΤΑ (ΕΚΛΟΓΕΣ - ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ  ΜΕΛΩΝ  ΔΕΠ)

ΚΟΙΝΗ   ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   ΕΚΛΕΚΤΟΡΙΚΟΥ   ΣΩΜΑΤΟΣ   ΚΑΙ   ΓΕΝΙΚΗΣ   ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ   ΕΚΛΟΓΗΣ-ΕΞΕΛΙΞΗΣ   ΜΕΛΩΝ   ΔΕΠ

 

 


 

 

Α Ρ Χ Ε Ι Ο

 

 

2021

 

 

2020