Κοινή Συνεδρίαση Εκλεκτορικού Σώματος - Γενικής Συνέλευσης

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ  ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ  ΘΕΜΑΤΑ (ΕΚΛΟΓΕΣ - ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ  ΜΕΛΩΝ  ΔΕΠ)

ΚΟΙΝΗ   ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   ΕΚΛΕΚΤΟΡΙΚΟΥ   ΣΩΜΑΤΟΣ   ΚΑΙ   ΓΕΝΙΚΗΣ   ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ   ΕΚΛΟΓΗΣ-ΕΞΕΛΙΞΗΣ   ΜΕΛΩΝ   ΔΕΠ