Πράξη Συγκρότησης Συνέλευσης Ιατρικής Σχολής

 

Αποτελέσματα Εκπροσώπων Τομέων μελών ΔΕΠ Συνέλευσης Ιατρικής Σχολής (2022-2023):

 

Ανάδειξη Εκπροσώπων Τομέων μελών ΔΕΠ Συνέλευσης Ιατρικής Σχολής (2022-2023):