Εκλογές Ανάδειξης Εκπροσώπων ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, στα Συλλογικά Όργανα της Ιατρικής Σχολής (2020-2021)

Προκήρυξη διενέργειας εκλογών και Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή υποψηφιοτήτων για την ανάδειξη εκπροσώπων του Προσωπικού (ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ) στα Συλλογικά Όργανα της Σχολής καθώς και τη συνημμένη αίτηση υποψηφιότητας.

Η ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών ορίζεται τη Τρίτη 28 Ιουλίου 2019, από τις 10:00 το πρωί έως τις 12:00 το μεσημέρι.

Εκ μέρους του Κοσμήτορα της Ιατρικής Σχολής Π.Κ., Καθηγητή κ. Γ. Μ. Κοντάκη
Γραμματεία Τμήματος Ιατρικής

 

ΕΚΛΟΓΕΣ ΕΔΙΠ

 

ΕΚΛΟΓΕΣ ΕΤΕΠ