Ανάδειξη Εκπροσώπων ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, στα Συλλογικά Όργανα της Ιατρικής Σχολής (2017-2018)

Προκήρυξη διενέργειας εκλογών και Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή υποψηφιοτήτων για την ανάδειξη εκπροσώπων του Προσωπικού (ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ) στα Συλλογικά Όργανα της Σχολής καθώς και τη συνημμένη αίτηση υποψηφιότητας.

Η ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών ορίζεται την Τετάρτη 29 Νοεμβρίου 2017, από τις 10:00 το πρωί έως τις 14:00 το μεσημέρι.

Εκ μέρους του Κοσμήτορα της Σχολής Επιστημών Υγείας, Καθηγητή κ. Γ. Μ. Κοντάκη
Γραμματεία Τμήματος Ιατρικής

 

ΕΚΛΟΓΕΣ ΕΔΙΠ

 

ΕΚΛΟΓΕΣ ΕΤΕΠ