Εκλογές Διευθυντών Τομέων Ιατρικής Σχολής (2018-2019)