Εκλογές Ανάδειξης Μονοπρόσωπων Οργάνων ΑΕΙ

Εκλογές Κοσμήτορος Ιατρικής Σχολής

 

Εκλογές Διευθυντών Τομέων Ιατρικής Σχολής

 

Εκλογές Διευθυντών Κλινικών Ιατρικής Σχολής

 

Εκλογές Διευθυντών Εργαστηρίων Ιατρικής Σχολής

 

Εκλογές Διευθυντού/τριας Μουσείου Ιατρικής Κρήτης