Πρωτοετείς Φοιτητές: (Πληροφορίες - Εγγραφές - Δικαιολογητικά)

 

Ηλεκτρονική εγγραφή επιτυχόντων στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση (2021-2022)

 

Έναρξη Μαθημάτων Πρωτοετών Φοιτητών Δευτέρα 4 Οκτωβρίου 2021