Πρωτοετείς Φοιτητές: (Πληροφορίες - Εγγραφές - Δικαιολογητικά)

Θα θέλαμε να σας πληροφορήσουμε ότι το Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων του Πανεπιστημίου Κρήτης επικαιροποίησε, εν όψει της ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων των πανελληνίων εξετάσεων, σε συνεργασία με τα αρμόδια Τμήματα, τα στοιχεία της ιστοσελίδας https://visit.uoc.gr/ που έχει δημιουργήσει με οδηγίες για τους νεοεισερχόμενους φοιτητές/-τριες του Ιδρύματος.

 

 

Ηλεκτρονική εγγραφή επιτυχόντων στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση (2023-2024)