Απαιτούμενα Δικαιολογητικά Εγγραφής Νεοεισαχθέντων (Πρωτοετών) Φοιτητών

Ηράκλειο 09/09/2022 - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Eνημερώνουμε τους ΝΕΟΕΙΣΑΧΘΕΝΤΕΣ φοιτητές του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023 ότι μετά την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής εγγραφής τους θα πρέπει να προσκομίσουν από 12/9/2022 έως και 23/09/2022 τα παρακάτω δικαιολογητικά ως ακολούθως:
1. Αίτηση ηλεκτρονικής εγγραφής (υπογεγραμμένη)
2. Μία (1) φωτογραφία έγχρωμη
3. Φωτοαντίγραφο του απολυτηρίου λυκείου
4. Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής ταυτότητας
Πιστοποιητικό γέννησης (μόνο για άρρενες)
6. Υπεύθυνη δήλωση μη εγγραφής σε άλλη σχολή και γνησιότητας δικαιολογητικών (έχει αναρτηθεί ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα της Σχολής)
7. 7. Έντυπο ενημέρωσης για συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων (έχει αναρτηθεί ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα της Σχολής).


Τα ανωτέρω δικαιολογητικά μπορείτε να τα προσκομίσετε στη Γραμματεία Προπτυχιακών Σπουδών της Ιατρικής Σχολής, με τους ακόλουθους τρόπους:
1. Με Courier ή Ταχυδρομείο
2. Μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας email: pro-gram@med.uoc.gr. Στην περίπτωση αυτή θα μας καταθέσετε τη φωτογραφία δια ζώσης εν ευθέτω χρόνο.
3. Με φυσική παρουσία στη Γραμματεία Προπτυχιακών Σπουδών καθημερινά από 12:00 έως 14:00, στις παραπάνω αναφερόμενες ημερομηνίες.

Γραμματεία Προπτυχιακών Σπουδών
Στοιχεία επικοινωνίας
Τζωράκη Ελευθερία: 2810.39.4510
Μηναδάκη Χρυσούλα: 2810.39.4927

 

 • Ηλεκτρονική Αίτηση εγγραφής (παραδίδεται εκτυπωμένη)
 • Στην περίπτωση που υπάρχουν λάθη στα στοιχεία του φοιτητή στην ηλεκτρονική αίτηση, η τελευταία να συνοδεύεται από βεβαίωση ταυτοπροσωπίας στοιχείων από το ΚΕΠ.

 

 • Βεβαίωση Διαγραφής
 • (Η Βεβαίωση Διαγραφής θα αποστέλλεται, υπηρεσιακά, από τη Σχολή – Τμήμα προέλευσης. Θα κατατίθεται από τον φοιτητή μόνο στην περίπτωση που έχει ολοκληρώσει ο ίδιος τη διαδικασία διαγραφής του από την προηγούμενη Σχολή - Τμήμα εγγραφής του).

 

 • Φωτοαντίγραφο τίτλου απόλυσης

 

 • Μία (1) φωτογραφίες τύπου αστυνομικής ταυτότητας

 

 • Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή διαβατηρίου.

 

 • Πιστοποιητικό Γέννησης (μόνο για άρρενες)
 • που θα χρειαστούν πιστοποιητικό για αναβολή στράτευσης (την έκδοση του οποίου μπορείτε να ζητήσετε από τον αρμόδιο Δήμο ή από κάποιο Κ.Ε.Π.), ή κάποιο άλλο επίσημο έγγραφο όπου να αναγράφεται ο Αριθμός Μητρώου Αρρένων.

 

 • Οι εισαγόμενοι-επιτυχόντες Έλληνες πολίτες της Μουσουλμανικής Μειονότητας της Θράκης
 • οφείλουν να υποβάλλουν στη γραμματεία εκτός των ανωτέρω δικαιολογητικών, επιπλέον βεβαίωση Δήμου των Νομών Ξάνθης, Ροδόπης ή Έβρου, στα δημοτολόγια των οποίων είναι γραμμένοι.