Όρια Φοίτησης και Χρόνος Διαγραφής

Μερική φοίτηση

Συμφωνα με τον νόμο 4009/11 επιτρέπεται σε φοιτητή, που αποδεδειγμένα εργάζεται τουλάχιστον 20 ώρες την εβδομάδα, να εγγράφεται ως φοιτητής μερικής φοίτησης ύστερα από αίτησή του που εγκρίνεται από την κοσμητεία. Με απόφαση της συγκλήτου που υιοθετήθηκε από την ΓΣ της Ιατρικής Σχολής καθορίστηκαν οι προυποθέσεις εγγραφής και φοίτησης. Η προσαύξηση στην διάρκεια φοίτησης δεν μπορεί να υπερβεί τα 12 εξάμηνα πέραν των ελαχίστων για την απονομή του τίτλου σπουδών.

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Κρήτης...