Πρόγραμμα Σπουδών - Υποχρεωτικά Μαθήματα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

1ο Εξάμηνο

ΩΔΕ

2ο Εξάμηνο

ΩΔΕ

Ιατρική Φυσική
Χημεία
Βιολογία Α
Κοινωνία και Υγεία
Ανατομία Μυοσκελετικού
Ιατρικά Αγγλικά Α

Σύνολο

60
45
60
75
90
30

360

Βιολογία Β
Βιοχημεία Α
Φυσιολογία Α
Βιοστατιστική
Νευροανατομία
Ιατρικά Αγγλικά Β

Σύνολο

60
60
60
60
75
30

345

3ο Εξάμηνο

ΩΔΕ

4ο Εξάμηνο

ΩΔΕ

Φυσιολογία Β
Τοπογραφική Ανατομία Α
Γεν. Ανατομία/Ιστολογία Α
Βιοχημεία Β
Βασική Ανοσολογία
Ιστορία της Ιατρικής
Ιατρικά Αγγλικά Γ
Διατροφή

Σύνολο

60
60
60
60
30
15
30
15

330

Φυσιολογία Γ
Τοπογραφική Ανατομία Β
Γεν. Ανατομία/Ιστολογία Β
Παθοφυσιολογία Α
Μικροβιολογία Α
Ιατρικά Αγγλικά Δ

Σύνολο

60
60
60
75
60
30

345

5ο Εξάμηνο

ΩΔΕ

6ο Εξάμηνο

ΩΔΕ

Παθοφυσιολογία Β
Εργαστηριακή Ιατρική/Ανοσολογία
Μικροβιολογία Β
Φαρμακολογία Α
Γενική Παθολ. Ανατομική
Επείγουσα Ιατρική
Μοριακή Ιατρική

Σύνολο

45
75
60
60
75
30
30

375

Ειδική Παθ. Ανατομία
Παθολογία Α (Προπαιδ/κή)
Χειρουργική Α (Προπαιδ/κή)
Φαρμακολογία Β
Τοξικολογία
Επιδημιολογία/Δημ Υγεία

Σύνολο

135
75
105
45
30
30

420

7ο εξάμηνο

ΩΔΕ

8ο εξάμηνο

ΩΔΕ

Παθολογία Β
Χειρουργική Β
ΩΡΛ
Ακτινολογία-Ιατρική Απεικόνιση Α
Νευρολογία
Ψυχιατρική
Δεοντολογία-Ιατροδικαστική
Οφθαλμολογία

Σύνολο

90
75
30
30
60
60
30
30

405

Παθολογία Γ
Χειρουργική Γ (Χειρ. Παθ/γία)
Εντατική Ιατρική
Μαιευτική-Γυναικολογία
Παιδιατρική
Ακτινολογία-Ιατρ. Απεικόνιση Β
Αναισθησιολογία


Σύνολο

90
60
15
75
75
45
30


390

9ο – 12ο εξάμηνο

Εβδομάδες

9ο – 12ο εξάμηνο

Εβδομάδες

Κλιν. Άσκηση Παθολογίας
Κλιν. Άσκηση Χειρουργικής
Κλιν.Άσκηση Παιδιατρικής
Κλιν. Άσκηση
Γυναικολογίας/Μαιευτικής

Κλιν. Άσκηση ΤΕΠ
Κλινική Αυγούστου
Κλιν. Άσκηση Νευρολογίας
Ψυχιατρική
Κλιν. Άσκηση Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας
Κλιν. Άσκηση ΩΡΛ
Κλιν. Άσκηση Οφθαλμολογίας

Σύνολο

16
16
9

4
3
4
4
4
4
2
2

68

Κλινική Αυγούστου - Τακτικά
Εξωτερικά Ιατρεία-ΤΕΠ-

Εργαστήριο Ιατροδικαστικής

 


4