Πρόγραμμα Σπουδών - Υποχρεωτικά Μαθήματα (Παλαιό ΠΠΣ)

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

1ο Εξάμηνο

2ο Εξάμηνο

Ιατρική Φυσική
Χημεία
(Videos που σχετίζονται με το μάθημα της Xημείας για πρωτοετείς φοιτητές Iατρικής...)
Βιολογία Α
Κοινωνία και Υγεία
Ανατομία Μυοσκελετικού
Ιατρικά Αγγλικά Α

Βιολογία Β
Βιοχημεία Α
Φυσιολογία Α
Βιοστατιστική
Νευροανατομία
Ιατρικά Αγγλικά Β

3ο Εξάμηνο

4ο Εξάμηνο

Φυσιολογία Β
Τοπογραφική Ανατομία Α
Ιστολογία Α
Eμβρυολογία Α
Βιοχημεία Β
Βασική Ανοσολογία
Ιστορία της Ιατρικής
Ιατρικά Αγγλικά Γ
Διατροφή

Φυσιολογία Γ
Τοπογραφική Ανατομία Β
Ιστολογία Β
Εμβρυολογία Β
Παθοφυσιολογία Α
Μικροβιολογία Α
Ιατρικά Αγγλικά Δ

5ο Εξάμηνο

6ο Εξάμηνο

Παθοφυσιολογία Β
Εργαστηριακή Ιατρική / Ανοσολογία
Μικροβιολογία Β
Φαρμακολογία Α
Γενική Παθολογική Ανατομική
Επείγουσα Ιατρική
Μοριακή Ιατρική

Ειδική Παθ. Ανατομία
Παθολογία Α (Προπαιδευτική)
Χειρουργική Α (Προπαιδευτική)
Φαρμακολογία Β
Τοξικολογία
Επιδημιολογία / Δημόσια Υγεία

7ο εξάμηνο

8ο εξάμηνο

Παθολογία Β
Ορθοπαιδική
Ουρολογία
ΩΡΛ
Ακτινολογία / Ιατρική Απεικόνιση Α
Νευρολογία
Ψυχιατρική
Οφθαλμολογία

Παθολογία Γ
Χειρουργική Γ (Χειρ. Παθολογία)
Εντατική Ιατρική Μαιευτική / Γυναικολογία
Παιδιατρική
Ακτινολογία / Ιατρική Απεικόνιση Β
Αναισθησιολογία

9ο – 12ο εξάμηνο

9ο – 12ο εξάμηνο

Ιατροδικαστική - Δεοντολογία
Κλινική Άσκηση Παθολογίας
Κλινική Άσκηση Χειρουργικής
Κλινική Άσκηση Παιδιατρικής
Κλινική Άσκηση Γυναικολογίας/Μαιευτικής
Κλινική Άσκηση ΤΕΠ
Κλινική Άσκηση Νευρολογίας

Ψυχιατρική
Κλινική Άσκηση Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας
Κλινική Άσκηση ΩΡΛ
Κλινική Άσκηση Οφθαλμολογία

 

Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία -ΤΕΠ-