Πρόγραμμα Σπουδών - Υποχρεωτικά Μαθήματα (Παλαιό ΠΠΣ)

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

1ο Εξάμηνο

ΩΔΕ

2ο Εξάμηνο

ΩΔΕ

Ιατρική Φυσική
Χημεία
Βιολογία Α
Κοινωνία και Υγεία
Ανατομία Μυοσκελετικού
Ιατρικά Αγγλικά Α

Σύνολο

60
45
60
75
90
30

360

Βιολογία Β
Βιοχημεία Α
Φυσιολογία Α
Βιοστατιστική
Νευροανατομία
Ιατρικά Αγγλικά Β

Σύνολο

60
60
60
60
75
30

345

3ο Εξάμηνο

ΩΔΕ

4ο Εξάμηνο

ΩΔΕ

Φυσιολογία Β
Τοπογραφική Ανατομία Α
Γενική Ανατομία / Ιστολογία Α
Eμβρυολογία Α
Βιοχημεία Β
Βασική Ανοσολογία
Ιστορία της Ιατρικής
Ιατρικά Αγγλικά Γ
Διατροφή

Σύνολο

60
60
45
15
60
30
15
30
15

330

Φυσιολογία Γ
Τοπογραφική Ανατομία Β
Γενική Ανατομία / Ιστολογία Β
Εμβρυολογία Β
Παθοφυσιολογία Α
Μικροβιολογία Α
Ιατρικά Αγγλικά Δ

Σύνολο

60
60
45
15
75
60
30

345

5ο Εξάμηνο

ΩΔΕ

6ο Εξάμηνο

ΩΔΕ

Παθοφυσιολογία Β
Εργαστηριακή Ιατρική / Ανοσολογία
Μικροβιολογία Β
Φαρμακολογία Α
Γενική Παθολογική Ανατομική
Επείγουσα Ιατρική
Μοριακή Ιατρική

Σύνολο

45
75
60
60
75
30
30

375

Ειδική Παθ. Ανατομία
Παθολογία Α (Προπαιδευτική)
Χειρουργική Α (Προπαιδευτική)
Φαρμακολογία Β
Τοξικολογία
Επιδημιολογία / Δημόσια Υγεία

Σύνολο

135
75
105
45
30
30

420

7ο εξάμηνο

ΩΔΕ

8ο εξάμηνο

ΩΔΕ

Παθολογία Β
Ορθοπαιδική
Ουρολογία
ΩΡΛ
Ακτινολογία / Ιατρική Απεικόνιση Α
Νευρολογία
Ψυχιατρική
Οφθαλμολογία

Σύνολο

90
45
30
30
30
60
60
30

375

Παθολογία Γ
Χειρουργική Γ (Χειρ. Παθολογία)
Εντατική Ιατρική
Μαιευτική / Γυναικολογία
Παιδιατρική
Ακτινολογία / Ιατρική Απεικόνιση Β
Αναισθησιολογία


Σύνολο

90
60
15
75
75
45
30


390

9ο – 12ο εξάμηνο

Εβδομάδες

9ο – 12ο εξάμηνο

Εβδομάδες

Ιατροδικαστική - Δεοντολογία
Κλινική Άσκηση Παθολογίας
Κλινική Άσκηση Χειρουργικής
Κλινική Άσκηση Παιδιατρικής
Κλινική Άσκηση
Γυναικολογίας/Μαιευτικής

Κλινική Άσκηση ΤΕΠ
Κλινική Άσκηση Νευρολογίας
Ψυχιατρική
Κλινική Άσκηση Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας
Κλινική Άσκηση ΩΡΛ
Κλινική Άσκηση Οφθαλμολογία

 

16
16
09

04
03
04
0404
02
02


Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία -ΤΕΠ-

 04