Πρακτική Άσκηση - Κλινική Αυγούστου (επιδοτούμενο πρόγραμμα)

ΕΣΠΑ 2014-2010 - Πρακτική Άσκηση - Κλινική Αυγούστου (επιδοτούμενο πρόγραμμα)

 

Προς φοιτητές 5ου έτους του Τμήματος Ιατρικής
(Παράταση Προθεσμίας Υποβολής)

 

Σας ενημερώνουμε ότι παρατείνεται η ημερομηνία υποβολής της αίτησής σας, με τα σχετικά συνοδευτικά δικαιολογητικά, για το επιδοτούμενο πρόγραμμα «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ - ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ», μέχρι και την Παρασκευή 2 Ιουνίου 2017.

Ύστερα από απόφαση της Ε.Π.Σ., μπορείτε να υποβάλετε για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος, αίτηση συμμετοχής σας στο ανωτέρω πρόγραμμα και σε Φορείς εντός του τόπου μόνιμης κατοικίας σας. Μετά τη λήξη της υποβολής των αιτήσεων, θα γίνει η τελική επιλογή των φοιτητών με βάση τα τιθέμενα κριτήρια από την Ε.Π.Σ. και θα επικυρωθεί από τη Γ.Σ. της Σχολής.

Από τη Γραμματεία του Τμήματος Ιατρικής

 

Προς φοιτητές 5ου έτους του Τμήματος Ιατρικής

 

Σας ενημερώνουμε ότι η «ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ» εντάχθηκε στο επιδοτούμενο πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ – ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ», το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσω του νέου επιχειρησιακού προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», ΕΣΠΑ 2014-2020. Επιστημονικά Υπεύθυνος του προγράμματος «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ –ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ» του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας, είναι ο Καθηγητής Γενικής Ιατρικής και Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, κ. Χρήστος Λιονής.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
"Πρακτική Άσκηση-Κλινική Αυγουστού" (12-02-2016)

Οι διαθέσιμες θέσεις στο Τμήμα Ιατρικής για το ακαδημαϊκό έτος 2016 – 2017 είναι τριάντα οκτώ (38). Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα της Πρακτικής Άσκησης έχουν οι φοιτητές που έχουν ολοκληρώσει το 5ο έτος σπουδών.

Η μηνιαία αποζημίωση του ασκούμενου είναι 230 €
και θα παρέχεται ασφάλιση ΙΚΑ έναντι ατυχήματος.


Με την παρούσα ανακοίνωση γνωστοποιείται στους φοιτητές/τριες του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας, οι οποίοι θα επιλέξουν να ασκηθούν με το επιδοτούμενο πρόγραμμα «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ–ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ», ότι η διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθήσουν είναι η κάτωθι:

 1. Πρέπει να υποβάλλουν, στην ηλεκτρονική διεύθυνση eps@med.uoc.gr:
  1. Αίτηση για τη συμμετοχή τους στο ανωτέρω πρόγραμμα μαζί με τα συνοδευτικά απαιτούμενα έγγραφα αποδοχής, και
  2. την καρτέλα φοιτητή.


 2. Οι Φορείς που μπορούν να επιλέξουν να ασκηθούν οι φοιτητές είναι αποκλειστικά οι ακόλουθοι:
  • Γενικό Νοσοκομείο Χανίων "Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ"
  • Γενικό Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου
  • Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών
  • Γενικό Νοσοκομείο Κέντρο Υγείας Νάξου
  • Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου
  • Βαρδάκειο και Πρώιο Γενικό Νοσοκομείο Σύρου
  • Νοσοκομείο Σητείας
  • Kέντρο Υγείας Γυθείου
  • Κέντρο Υγείας Ξυλοκάστρου
  • Κέντρο Υγείας Κισσάμου
  • Κέντρο Υγείας Χάρακα
  • MEDICAL ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ
  • MHTEΡΑ
  • Ιδιωτικό Πολυιατρείο Βιττωράκης
  • Διάγνωση Αγ. Τριάδας
  • ΙΑΤΡΟΔΙΑΓΝΩΣΗ ΕΠΕ ΑΤΤΙΚΗ
  • Αγροτικό Ιατρείο Νισύρου
  • Ιατρείο Ανάφης
  • Περιφερειακό Ιατρείο Σερίφου


 3. Η άσκηση πρέπει να πραγματοποιηθεί αποκλειστικά από 01/08/2017 έως και 31/08/2017 (διάρκεια 4 εβδομάδες) σε έναν από τους ανωτέρω φορείς.

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης μπορούν να αντληθούν από την αντίστοιχη ιστοσελίδα: Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του Πανεπιστήμιου Κρήτης ...Από τη Γραμματεία της Ιατρικής Σχολής Π.Κ.