Κλινικές Ασκήσεις

ΕΞΑΜΗΝΑ ΕΝΑΤΟ, ΔΕΚΑΤΟ, ΕΝΔΕΚΑΤΟ ΚΑΙ ΔΩΔΕΚΑΤΟ

ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

  EBΔOMAΔEΣ Ω.Δ.E. Δ.M. E.C.T.S.
Α΄ Ομάδα
Παθολογία
16 640 40 28
Β΄ Ομάδα
Xειρουργική
16 640 40 28
Γ΄ Ομάδα
Παιδιατρική
Mαιευτική - Γυναικολογία
Κλινική Άσκηση ΤΕΠ (Επείγουσα Ιατρική)
  9
  4
  3
360
160
120
22
10
  8
16
  6
  6
Δ΄ Ομάδα
Nευρολογία
Ψυχιατρική
Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας
ΩPΛ
Oφθαλμολογία
  4
  4
  4
  2
  2
 160
 160
 160
  80
  80
10
10
10
  5
  5
  7
  7
  8
  3
  3