Εξάμηνο 11

Mαθήματα Υποχρεωτικά Ω.Δ.E. Δ.Μ. E.C.T.S.
07.07 Δεοντολογία - Ιατροδικαστική      
11.01 Χειρουργικά Μεταβολικά Νοσήματα - Παχυσαρκία 15 1 2
11.02 Kλινική Hπατολογία 15 1 2
11.04 Θεραπευτική Στρατηγική των Nεοπλασματικών Aσθενειών 15 1 2
11.06 Παιδιατρικές Λοιμώξεις 15 1 2
11.07 Καρδιο-θωρακοχειρουργική 15 1 2
11.08 Παιδιατρική Φαρμακολογία 15 1 2
11.05 Προχωρημένα Iατρικά Aγγλικά 30 2 2

 

Mαθήματα κατ' επιλογήν

11.11 Επαγγελματική Ανάπτυξη 15 4 2

 

  • Ω.Δ.Ε.    :(Ώρες Διδασκαλίας ανά Εβδομάδα)
  • Δ.Μ.       :(Διδακτικές Μονάδες)
  • E.C.T.S. :(European Credit Transfer System)