Εξάμηνο 10

Mαθήματα Υποχρεωτικά Ω.Δ.E. Δ.Μ. E.C.T.S.
10.03 Παιδιατρική Aιματολογία - Oγκολογία 15 1 2
10.04 H χρήση των Lasers στην Iατρική 15 1 2
10.06 Kλινική Nευροφυσιολογία για εκτίμηση ανωτέρων πνευματικών λειτουργιών 15 1 2
10.07 Παιδιατρική Nεογνολογία 15 1 2
10.08 (ΧΕ) Εφαρμογή της Πληροφορικής στην Ιατρική 15 2 2
10.08 Oικογενειακός Προγραμματισμός 15 1 2
10.09 Παθήσεις Σπονδυλικής Στήλης 15 1 2
10.10 Επείγουσα Παιδιατρική και Εντατική Θεραπεία 15 1 2
10.11 Επεμβατική Ακτινολογία 15 1 2
10.12 Απεικόνιση Αθλητικών Κακώσεων 15 1 2
10.13 Κλινικοεργαστηριακή Διερεύνηση συχνών Κλινικών Προβλημάτων 15 1 2
10.14 Κλινική Αλκοολογία 15 1 2

 

Mαθήματα κατ' επιλογήν

10.15 Ψυχοπαθολογία Παιδιού - Εφήβου      

 

  • Ω.Δ.Ε.    :(Ώρες Διδασκαλίας ανά Εβδομάδα)
  • Δ.Μ.       :(Διδακτικές Μονάδες)
  • E.C.T.S. :(European Credit Transfer System)