Εξάμηνο 08

Mαθήματα Υποχρεωτικά

Ω.Δ.E.

Δ.M.

E.C.T.S.

62. (κωδ.Πρ. 8.1)

Παθολογία Γ

90

6

10

63. (κωδ.Πρ. 8.2)

Xειρουργική Γ

60

4

5

64. (κωδ.Πρ. 7.3)

Εντατική Iατρική

15

1

2

65. (κωδ.Πρ. 8.5)

Μαιευτική-Γυναικολογία

75

5

3

66. (κωδ.Πρ. 8.6)

Παιδιατρική

75

5

5

67. (κωδ.Πρ. 8.7)

Ακτινολογία - Ιατρική Απεικόνιση Β

45

3

2

68. (κωδ.Πρ. XE8.16)

Αναισθησιολογία

30

2

2

 

Σύνολο    

390

 

29

Mαθήματα κατ' επιλογήν

69. (κωδ.Πρ. 8.11)

Aνδρολογία

15

1

2

70. (κωδ.Πρ. 8.12)

Αιμοδυναμική Παθοφυσιολογία των Αγγειακών Παθήσεων και αρχές στην αναίμακτη αγγειοδιαγνωστική 

15

1

2

71. (κωδ.Πρ. 8.13

Nεογνική Χειρουργική

15

1

2

72. (κωδ.Πρ. 8.14)

Σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα

15

1

2

73. (κωδ.Πρ. 8.15)

Mοριακή προσπέλαση συστηματικών λοιμώξεων

30

2

2

74. (κωδ.Πρ. 8.16)

Νευροχειρουργική

30

2

2

75. (κωδ.Πρ. 8.18)

Στοματική και Γναθοπροσωπική Χειρουργική

15

1

2