Εξάμηνο 08

Mαθήματα Υποχρεωτικά Ω.Δ.E. Δ.Μ. E.C.T.S.
7.3 Εντατική Iατρική 15 1 2
8.1 Παθολογία Γ 90 6 10
8.2 Xειρουργική Γ 60 4 5
8.5 Μαιευτική - Γυναικολογία 75 5 3
8.6 Παιδιατρική 75 5 5
8.7 Ακτινολογία - Ιατρική Απεικόνιση Β 45 3 2
8.16 (ΧΕ) Αναισθησιολογία 30 2 2
  Σύνολο 390   29

 

Mαθήματα κατ' επιλογήν

8.11 Ανδρολογία 15 1 2
8.12 Αιμοδυναμική Παθοφυσιολογία των Αγγειακών Παθήσεων και αρχές στην αναίμακτη αγγειοδιαγνωστική 15 1 2
8.13 Nεογνική Χειρουργική 15 1 2
8.14 Σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα 15 1 2
8.15 Mοριακή προσπέλαση συστηματικών λοιμώξεων 30 2 2
8.16 Νευροχειρουργική 30 2 2
8.18 Στοματική και Γναθοπροσωπική Χειρουργική 15 1 2

 

  • Ω.Δ.Ε.    :(Ώρες Διδασκαλίας ανά Εβδομάδα)
  • Δ.Μ.       :(Διδακτικές Μονάδες)
  • E.C.T.S. :(European Credit Transfer System)