Εξάμηνο 07

Mαθήματα Υποχρεωτικά Ω.Δ.E. Δ.Μ. E.C.T.S.
7.1 Παθολογία Β 90 6 10
7.17 Ορθοπαιδική 45 3 2
7.18 Ουρολογία 30 2 2
8.4 ΩΡΛ 30 2 2
7.4 Ακτινολογία - Ιατρίκή Απεικόνηση Α 30 2 3
7.5 Νευρολογία 60 4 4
7.6 Ψυχιατρική 60 4 2
7.8 Οφθαλμολογία 30 2 2
7.11 Το Ανθρώπινο Μικροβίωμα - Από τη Βασική Έρευνα στη Κλινική εφαρμογή   2 2
  Σύνολο 405   31

 

Mαθήματα κατ' επιλογήν

7.16 Βασική Έρευνα στην Ιατρική 15 1 2

 

  • Ω.Δ.Ε.    :(Ώρες Διδασκαλίας ανά Εβδομάδα)
  • Δ.Μ.       :(Διδακτικές Μονάδες)
  • E.C.T.S. :(European Credit Transfer System)