Εξάμηνο 06

Mαθήματα Υποχρεωτικά Ω.Δ.E. Δ.Μ. E.C.T.S.
6.1 Ειδική Παθολογική Ανατομία 135 9 6
6.2 Παθολογία Α (Προπαιδευτική) 75 5 9
6.3 Χειρουργική Α (Προπαιδευτική) 105 7 6
6.5 Τοξικολογία 30 2 2
5.4 Φαρμακολογία Β 45 3 4
6.4 Επιδημιολογία - Δημόσια Υγεία 30 2 2
  Σύνολο 420   29

 

Mαθήματα κατ' επιλογήν

5.12 Βασικές Αρχές Προγραμματισμού 30 1 2
6.6 Φυσιολογία και Παθοφυσιολογία της Aιμοποίησης 15 1 2
6.8 Bασικές Aρχές Ηλεκτροκαρδιογραφίας (HKΓ) 30 2 2
6.10 Κυτταρολογία 15 1 2
6.11 Κυτταρική Επικοινωνία και Ανθρώπινες Ασθένειες 15 1 2

 

  • Ω.Δ.Ε.    :(Ώρες Διδασκαλίας ανά Εβδομάδα)
  • Δ.Μ.       :(Διδακτικές Μονάδες)
  • E.C.T.S. :(European Credit Transfer System)