Εξάμηνο 05

Mαθήματα Υποχρεωτικά Ω.Δ.E. Δ.Μ. E.C.T.S.
5.2 Εργαστηριακή Ιατρική & Ανοσioloγία 75 5 5
5.3 Μικροβιολογία Β 60 4 5
4.4 Φαρμακολογία Α 60 4 4
5.5 Γενική Παθολογική Ανατομική 75 5 6
5.7 Επείγουσα Ιατρική 30 2 2
5.8 Μοριακή Ιατρική 30 2 2
5.1 Παθοφυσιολογία Β 45 3 5
  Σύνολο 375   29

 

Mαθήματα κατ' επιλογήν

5.9 Bασικές Aρχές και Μηχανισμοί Oγκογένεσης 15 1 2
5.11 Mοριακή βάση της ανάπτυξης και δυσλειτουργίας του Nευρικού Συστήματος 15 1 2
6.11 (ΒΙΟ) Εισαγωγή στη Βιοπληροφορική 30 1 2

 

  • Ω.Δ.Ε.    :(Ώρες Διδασκαλίας ανά Εβδομάδα)
  • Δ.Μ.       :(Διδακτικές Μονάδες)
  • E.C.T.S. :(European Credit Transfer System)