Εξάμηνο 04

Mαθήματα Υποχρεωτικά Ω.Δ.E. Δ.Μ. E.C.T.S.
4.1 Φυσιολογία Γ 60 4 5
4.2 Παθοφυσιολογία A 75 5 5
4.5 Μικροβιολογία Α 60 4 5
4.6 Ιατρικά Αγγλικά Δ 30 2 2
4.12 Τοπογραφική Ανατομία Β 60 4 7
4.17 Εμβρυολογία B 15 1 2
4.18 Γενική Ανατομία Β - Ιστολογία Β 60 4 5
 

Σύνολο

345   29

 

Mαθήματα κατ' επιλογήν

4.16 Ιστορία της Χειρουργικής 15 1 2
4.19 Από την Αναζήτηση των Ενδείξεων στην Ανάλυση και στη Λήψη της Κλινικής Απόφασης 15 1 2
4.20 Ανοσιολογία του Καρκίνου 15 2 1
6.11 Εισαγωγή στη Βιοπληροφορική 30 2 2

 

  • Ω.Δ.Ε.    :(Ώρες Διδασκαλίας ανά Εβδομάδα)
  • Δ.Μ.       :(Διδακτικές Μονάδες)
  • E.C.T.S. :(European Credit Transfer System)