Εξάμηνο 03

Mαθήματα Υποχρεωτικά Ω.Δ.E. Δ.Μ. E.C.T.S.
3.1 Bιοχημεία Β 60 4 5
3.3 Φυσιολογία Β 60 4 5
3.4 Βασική Ανοσολογία 30 2 2
3.8 Ιατρικά Αγγλικά Γ 30 2 2
3.9 Τοπογραφική Aνατομία A 60 4 6
3.11 Εμβρυολογία Α 15 1 2
3.12 Γενική Ανατομία - Ιστολογία Α 60 4 5
5.6 Διατροφή 15 1 2
  Σύνολο 315   27

 

Mαθήματα κατ' επιλογήν

3.13 Ιατρική και Επιστήμες του Ανθρώπου 15 1 2

 

  • Ω.Δ.Ε.    :(Ώρες Διδασκαλίας ανά Εβδομάδα)
  • Δ.Μ.       :(Διδακτικές Μονάδες)
  • E.C.T.S. :(European Credit Transfer System)