Εξάμηνο 02

Mαθήματα Υποχρεωτικά Ω.Δ.E. Δ.Μ. E.C.T.S.
2.10 Bιοστατιστική 60 4 3
2.2 Bιολογία B' 60 4 5
2.3 Bιοχημεία A' 60 4 5
2.4 Φυσιολογία A' 60 4 7
4.3 Νευροανατομία 75 5 7
2.6 Ιατρικά Αγγλικά Β' 30 2 2
  Σύνολο 345   29

 

Mαθήματα κατ' επιλογήν

2.9 Συμπόνια στην Κλινική Φροντίδα 15 1 2
2.11 Μαθηματική Βιολογία 30 2 3

 

  • Ω.Δ.Ε.    :(Ώρες Διδασκαλίας ανά Εβδομάδα)
  • Δ.Μ.       :(Διδακτικές Μονάδες)
  • E.C.T.S. :(European Credit Transfer System)