Εξάμηνο 01

Mαθήματα Υποχρεωτικά Ω.Δ.E. Δ.Μ. E.C.T.S.
1.1 Iατρική Φυσική 60 4 4
1.2 Xημεία 45 3 3
1.3 Bιολογία A' 60 4 5
1.4 Κοινωνία και Υγεία 75 5 5
1.7 Iατρικά Aγγλικά A' 30 2 2
2.5 Ανατομία Μυοσκελετικού 90 6 10
 

Σύνολο

360   29

 

Mαθήματα κατ' επιλογήν

1.9 Εστιασμένη στον Ασθενή Φροντίδα: Έννοιες - Αρχές 30 2 2

 

  • Ω.Δ.Ε.    :(Ώρες Διδασκαλίας ανά Εβδομάδα)
  • Δ.Μ.       :(Διδακτικές Μονάδες)
  • E.C.T.S. :(European Credit Transfer System)