Διατροφή

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΜΑΘΗΜΑ  ΔIATPOΦH
Ι.    ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Πανεπιστήμιο

ΚΡΗΤΗΣ

Σχολή

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Τμήμα

ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Τομέας

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Τίτλος Μαθήματος

Διατροφή

Υπεύθυνη Μαθήματος

ΛΗΔΑ ΧΑΤΖΗ

Επιστημονική Ειδίκευση

Eπίκουρη Καθηγήτρια ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑΣ-ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

Συνεργάτης Μαθήματος

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΡΡΗ, ΙΔΑΧ, PhD

Εξάμηνο διδασκαλίας

3ο

Επίπεδο Σπουδών

Προπτυχιακό

Γλώσσα Διδασκαλίας και εξετάσεων

Ελληνική

Ω.Δ.Ε

15

ECTS

2

Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος

https://elearn.uoc.gr/

2.  ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Το περιεχόμενο του μαθήματος περιλαμβάνει την εξοικείωση των φοιτητών με:
1) Τις μεθόδους που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση της διατροφικής πρόσληψης.
2)  Την έννοια των απαραίτητων θρεπτικών συστατικών και τις επιπτώσεις των συμπτωμάτων έλλειψης και τοξικότητας των βασικότερων μακροθρεπτικών/ μικροθρεπτικών συστατικών.
3) Τις διατροφικές απαιτήσεις στα στάδια της ζωής.
4) Τη σχέση της διατροφής με χρόνια νοσήματα όπως τα καρδιαγγειακά νοσήματα, ο σακχαρώδης διαβήτης, η παχυσαρκία, οι παθήσεις των νεφρών και ο καρκίνος.
Μαθησιακοί στόχοι:
Οι στόχοι του μαθήματος είναι οι εξής:
 1. Κατανόηση της σημασίας της διατροφής στην υγεία του υγιούς ατόμου (πρωτογενής πρόληψη-προαγωγή υγείας).
 2. Κατανόηση της σημασίας της διατροφής στα διάφορα νοσήματα και στη δευτερογενή πρόληψη.
 3. Επιδημιολογικές προσεγγίσεις στη μελέτη διατροφής-ασθένειας σε επίπεδο πληθυσμών.

Διδακτικές ενότητες:

 1. Eισαγωγή στην Κλινική Διατροφή-Μέθοδοι Διατροφικής Αξιολόγησης
 2. Kλινική εκτίμηση θρέψης σε άτομα και πληθυσμούς-Διαταραχές θρέψης
 3. Διατροφή στα στάδια της ζωής
 4. Διατροφή και καρδιαγγειακά νοσήματα
 5. Διατροφή και σακχαρώδης διαβήτης
 6. Διατροφή και παθήσεις των νεφρών
 7. Διατροφή και αναιμία
 8. Παρουσίαση ομαδικών εργασιών

3. ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Διαλέξεις (power point presentations)

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-school

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

ΦΟΡΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΞΑΜΗΝΟΥ
(ΩΡΕΣ ΜΕΛΕΤΗΣ)

 

Διαλέξεις (8 δίωρες)

16

 

Ομαδική εργασία σε κλινικό περιστατικό: 1) Λήψη ερωτηματολογίου συχνότητας διατροφής, 24ωρο
διατροφικό ιστορικό, 2) Κλινικές μετρήσεις. 3) Σύσταση διατροφικών οδηγιών.

4

 

Αυτοτελής Μελέτη

7

 

Σύνολο Μαθήματος (27 ώρες μελέτης ανά πιστωτική
μονάδα)

 

Αξιολόγηση Μαθήματος

1. Γραπτή τελική εξέταση με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής (70%)
2. Παρουσίαση (γραπτή και προφορική) ομαδικής εργασίας (30%)
Το όριο επιτυχίας είναι 60% και άνω και για τη γραπτή εξέταση
και για την παρουσίαση

4. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1. Κλινική Διατροφή. M. Gibney, M. Elia, O. Ljungovist, J. Dowsett Παρισιάνου Α.Ε. 2010.
2. Κλινική διαιτολογία και διατροφή με στοιχεία παθολογίας. Α Ζαμπέλας. Εκδόσεις Πασχαλίδης. 2011
3. Διατροφική αξιολόγηση-Διαιτολογικό και ιατρικό ιστορικό, σωματομετρικοί, κλινικοί και βιοχημικοί δείκτες. Ι Μανιός. Εκδόσεις Πασχαλίδης. 2006
4.  Διατροφή και Δημόσια Υγεία. M. Gibney, B. Margetts, J. Kearney, L. Arab A. Παρισιάνου Α.Ε. 2009