Μετεγγραφές - Μετακινήσεις

  • Οι Μετεγγραφές Εξωτερικού έχουν καταργηθεί.

 

 

 

  • Μετεγγραφές Αδελφών Προπτυχιακών Φοιτητών των Α.Ε.Ι. και Α.Ε.Α.:

 

  • Μετεγγραφές Ειδικών Κατηγοριών Προπτυχιακών Φοιτητών των Α.Ε.Ι. και Α.Ε.Α.: