Κατατακτήριες Εξετάσεις

 • Η ημερομηνία διεξαγωγής των κατατακτηρίων εξετάσεων για το ακαδημαϊκό έτος 2017-18
  ορίζεται 6, 7, 8 Δεκεμβρίου 2017.
 • Η αίτηση και τα δικαιολογητικά των πτυχιούχων που επιθυμούν να καταταγούν στο Τμήμα Ιατρικής θα υποβάλλονται στη Γραμματεία του Τμήματος από 1 έως 15 Νοεμβρίου 2017.
 • Καθορισμός μαθημάτων και ύλης για κατατακτήριες εξετάσεις 2017-2018
  Η Γ.Σ. της Σχολής καθόρισε τα παρακάτω μαθήματα, στα οποία θα διαγωνισθούν οι υποψήφιοι για κατάταξη:

   

  Ιατρική Φυσική
  Χημεία
  Βιολογία (Α και Β)