Κατατακτήριες Εξετάσεις (2019-2020)

Οι εγγραφές των επιτυχόντων στις κατατακτήριες εξετάσεις θα γίνονται,
καθημερινά από τις 03/02/2020 έως και 07/02/2020 και ώρα 10.00-12.00.
Η εγγραφή μπορεί να γίνει και από εξουσιοδοτημένο άτομο.
Τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι τα εξής:
1. Αστυνομική ταυτότητα και φωτοτυπία αυτής
2. Φωτοαντίγραφο απολυτηρίου λυκείου
3. 2 έγχρωμες φωτογραφίες τύπου αστυνομικής ταυτότητας
4. Βεβαίωση ΑΜΚΑ
 • Ημερομηνίες Υποβολής Αιτήσεων Κατατακτηρίων Εξετάσεων 2019-2020: (1 έως 15 Νοεμβρίου 2019)
 • Ημερομηνίες Διεξαγωγής Κατατακτηρίων Εξετάσεων2019-2020: (4, 5, 6 Δεκεμβρίου 2019)
 • Καθορισμός μαθημάτων και ύλης για κατατακτήριες εξετάσεις 2019-2020
  Η Γ.Σ. της Σχολής καθόρισε τα παρακάτω μαθήματα, στα οποία θα διαγωνισθούν οι υποψήφιοι για κατάταξη:

   

  Ιατρική Φυσική
  Χημεία
  Βιολογία (Α και Β)