Κατατακτήριες Εξετάσεις (2020-2021)

 • Ημερομηνίες Υποβολής Αιτήσεων Κατατακτηρίων Εξετάσεων 2020-2021: (1 έως 15 Νοεμβρίου 2020)
 • Ημερομηνίες Διεξαγωγής Κατατακτηρίων Εξετάσεων2020-2021: (9, 10, 11 Δεκεμβρίου 2020)
 • Καθορισμός μαθημάτων και ύλης για κατατακτήριες εξετάσεις 2020-2021
  Η Γ.Σ. της Σχολής καθόρισε τα παρακάτω μαθήματα, στα οποία θα διαγωνισθούν οι υποψήφιοι για κατάταξη:

   

  Ιατρική Φυσική
  Χημεία
  Βιολογία (Α και Β)