ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ εκλογών ανάδειξης ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ του ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε.Ε.Π, Ε.ΔΙ.Π., Ε.Τ.Ε.Π.) στα ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ του Πανεπιστημίου Κρήτης

Προκήρυξη διενέργειας εκλογών και Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή υποψηφιοτήτων για την ανάδειξη εκπροσώπων του Προσωπικού (ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ) στα Συλλογικά Όργανα της Σχολής καθώς και τη συνημμένη αίτηση υποψηφιότητας.

Η ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών ορίζεται την Τετάρτη 29 Νοεμβρίου 2017, από τις 10:00 το πρωί έως τις 14:00 το μεσημέρι.

Εκ μέρους του Κοσμήτορα της Σχολής Επιστημών Υγείας, Καθηγητή κ. Γ. Μ. Κοντάκη
Γραμματεία Τμήματος Ιατρικής