Ενεργοποίηση Σίτισης - Εκπρόθεσμες Αιτήσεις Σίτισης για το ακ.ετος 2017-2018

ΟΛΟΙ οι φοιτητές των Σχολών Ηρακλείου που έχουν κάνει αίτηση για σίτιση (ανεξαρτήτως ειδικών κατηγοριών και μορίων) οι οποίοι έχουν λάβει ηλεκτρονικό μήνυμα έγκρισης της αίτησης τους, παρακαλούνται να προσέλθουν στα γραφεία της Φοιτητικής Μέριμνας (κτίριο Διοίκησης ΙΙ) προκειμένου να ενεργοποιήσουν το δικαίωμα σίτισης τους (προσκομίζοντας την ακαδημαϊκή τους ταυτότητα/πάσο) από Δευτέρα έως Παρασκευή 12:00-14:00 μέχρι και 30 Νοεμβρίου 2017.

Παρακαλούμε ενημερωθείτε αναλυτικά από την επίσημη ιστοσελίδα του φορέα...