Διεθνής κατάταξη της Ιατρικής Σχολής στη 151-175η θέση από το "Times Higher Education World University Rankings"

Έγγραφο του Κοσμήτορα της Σχολής Επιστημών Υγείας Καθηγητή κ. Γ. Κοντάκη μετά από ενημέρωση που είχαμε από τη Διεύθυνση Σχεδιασμού και Προγραμματισμού του Πανεπιστημίου Κρήτης σχετικά με μια νέα κατάταξη των Πανεπιστημίων....

Ο Times Higher Education (THE) ένας από τους πιο έγκυρους διεθνείς οργανισμούς κατάταξης Πανεπιστημίων, εξετάζοντας τα επιμέρους επιστημονικά πεδία/τομείς των Πανεπιστημίων που μετέχουν στις κατατάξεις του κατατάσσει την Ιατρική Σχολή στην 176-200^η θέση. Η κατάταξη αυτή αναδεικνύει για άλλη μια φορά ότι η Ιατρική Σχολή συνεχίζει να καλύπτει όλες τις πλευρές της αποστολής μιας σύγχρονης Σχολής - την έρευνα, τη διδασκαλία, τη μεταφορά τεχνογνωσίας και τη διεθνοποίησή της παρά τις οικονομικές δυσκολίες.

Εκ μέρους του Κοσμήτορα της Σχολής
Γραμματεία Ιατρικής