Διεθνής κατάταξη της Ιατρικής Σχολής στη 151-175η θέση από το "Times Higher Education World University Rankings"

Έγγραφο του Κοσμήτορα της Σχολής Επιστημών Υγείας Καθηγητή κ. Γ. Κοντάκη μετά από ενημέρωση που είχαμε από τη Διεύθυνση Σχεδιασμού και Προγραμματισμού του Πανεπιστημίου Κρήτης σχετικά με μια νέα κατάταξη των Πανεπιστημίων....

Με βάση τη νέα κατηγοριοποίηση που κάνει ο THE, οι 8 τομείς της Ιατρικής (εκτός εκείνων της Μορφολογίας & των Βασικών Επιστημών που, μαζί με την Βιολογία, τους συμπεριλαμβάνει στο Life Sciences) κατατάσσουν την Ιατρική στη 151/175η θέση.

Εκ μέρους του Κοσμήτορα της Σχολής
Γραμματεία Ιατρικής