Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη - Οδηγίες για την ενημέρωση των φοιτητών και αλλαδαπών φοιτητών

Μετά από ενημέρωση της Αναπλ. Προϊσταμένου του Τμήματος Μεταπτυχιακών Σπουδών και Έρευνας κας Ιωάννας Τζανταρολάκη, σας ενημερώνουμε για τα κάτωθι:

Αναφορικά με την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη των φοιτητών μας, σύμφωνα με την ενημέρωση που έχουμε διασταυρώσει με τις αρμόδιες υπηρεσίες...
Παρακαλούμε διαβάστε την πλήρη ανακοίνωση...