Διενέργεια εκλογών για την ανάδειξη Διευθυντή του Τομέα Νευρολογίας & Αισθητηρίων Οργάνων

Ηράκλειο, 25 Οκτωβρίου 2017
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Σας ενημερώνουμε ότι την Τρίτη 31 Οκτωβρίου 2017 με ώρα έναρξης 10:00 π.μ. και ώρα λήξης 13:00 μ.μ., μέσω κάλπης, θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Συνελεύσεων (Πτέρυγα 5Γ) του Τομέα Νευρολογίας & Αισθητηρίων Οργάνων της Σχολής Επιστημών Υγείας, του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Κρήτης, η διενέργεια εκλογών για την ανάδειξη του Διευθυντή του Τομέα Νευρολογίας & Αισθητηρίων Οργάνων, με μοναδικό υποψήφιο τον κ. Παναγιώτη Μήτσια Καθηγητή πρώτης βαθμίδας.

Από τη Γραμματεία του Τομέα Νευρολογίας & Αισθητηρίων Οργάνων