Διενέργεια εκλογών για την ανάδειξη Διευθυντή του Τομέα Ακτινολογίας

Ηράκλειο, 25 Οκτωβρίου 2017
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Σας ενημερώνουμε ότι την Τρίτη 31 Οκτωβρίου 2017, μέσω κάλπης, με ώρα έναρξης 10:00 π.μ. και ώρα λήξης 13:00 μ.μ., θα πραγματοποιηθεί στη Γραμματεία του Τομέα Ακτινολογίας της Σχολής Επιστημών Υγείας, του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Κρήτης, η διενέργεια εκλογών για την ανάδειξη του Διευθυντή του Τομέα Ακτινολογίας, με μοναδικό υποψήφιο μέλος ΔΕΠ του Τομέα Ακτινολογίας τον κ. Τσέτη Δημήτριο Καθηγητή πρώτης βαθμίδας.

Από τη Γραμματεία του Τομέα Ακτινολογίας