Ορκωμοσία νέων διδάκτορων του Τμήματος Ιατρικής

Σας γνωρίζουμε ότι την Τρίτη 12 Δεκεμβρίου 2017 θα πραγματοποιηθεί η ορκωμοσία και απονομή πτυχίων στους νέους διδάκτορες,
αποφοίτους ΠΜΣ και αποφοίτους του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας.
Οι βεβαιώσεις ολοκλήρωσης θα δωθούν στους αποφοίτους του Τμήματος στις αρχές Νοεμβρίου.

Εκ μέρους του Κοσμήτορα της Σχολής
Καθηγητή κ. Γ. Κοντάκη