ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Εγγραφές επιτυχόντων Πανελλαδικών εξετάσεων 2017-2018

Σας ενημερώνουμε ότι οι εγγραφές των επιτυχόντων των Πανελλαδικών εξετάσεων 2017-2018, καθώς και της κατηγορίας Αλλοδαπών-Αλλογενών, θα γίνονται καθημερινά, στην Γραμματεία Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Ιατρικής,
από τις 22/09/2017 έως και τις 29/09/2017, και ώρα 10:00-13:00.

Από τη Γραμματεία Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Ιατρικής