(Παράταση): ΠΜΣ «Κλινική και Χειρουργική Ανατομία (Εφαρμοσμένη Ανατομία)» ΑΠΘ

Προκήρυξη (παράτασης) επιλογής των υποψηφίων στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Κλινική και Χειρουργική Ανατομία (Εφαρμοσμένη Ανατομία)» του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018. (ΦΕΚ Β’ 2613/24.8.2016).
Παρακαλούμε ενημερωθείτε αναλυτικά από την επισημη ιστοσελίδα του φορέα...