ΔΩΡΕΑΝ ΣΙΤΙΣΗ Φοιτητών Σχολών Ηρακλείου 2017-2018

Ανακοίνωση
Έναρξη Λειτουργίας Φοιτητικών Εστιατορίων Ηρακλείου από 1/9/2017 και Ενεργοποίηση δικαιώματος ΔΩΡΕΑΝ Σίτισης για Φοιτητές Σχολών Ηρακλείου για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018

Ενημερώνουμε τους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές των σχολών Ηρακλείου ότι ξεκινάει η λειτουργία των Φοιτητικών Εστιατορίων στο Ηράκλειο από 1/9/2017 και δίνεται το δικαίωμα ΔΩΡΕΑΝ ΣΙΤΙΣΗΣ σε όλους τους φοιτητές που εμπίπτουν στις κατηγορίες που ορίζει η απόφαση με τίτλο «Καθορισμός των όρων, προϋποθέσεων και διαδικασιών για την παροχή δωρεάν σίτισης στους φοιτητές των ΑΕΙ» (ΚΥΑ Φ5/68535/Β3ΦΕΚ1965/Β’/18-6-2015 άρθρο 1 παράγραφος 8 και 9) και έκαναν αίτηση στο ηλεκτρονικό σύστημα της Φοιτητικής Μέριμνας.
Ειδικές Κατηγορίες φοιτητών είναι:

Παρακαλούμε διαβάστε την πλήρη ανακοίνωση από τον επίσημο ιστοχώρο...