Πρόγραμμα Κατάρτισης εξ' Αποστάσεως Μικροβιολογία του Νερού Πανεπιστημίου Πατρών

Πρόγραμμα Κατάρτισης εξ' Αποστάσεως Μικροβιολογία του Νερού

Πρόκειται για ένα Πρόγραμμα τετράμηνης διάρκειας, όπου παρέχει ένα σημαντικό πλέγμα γνώσεων που αφορούν τη σύγχρονη μικροβιολογία του νερού. Το πρόγραμμα οδηγεί τον εκπαιδευόμενο σε κατάρτιση υψηλής ποιότητας, προσφέροντας του την ευκαιρία να βελτιώσει τα ουσιαστικά του προσόντα και τις δυνατότητες της επαγγελματικής του εξέλιξης.

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του προγράμματος...

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής: 28 Σεπτεμβρίου 2017.

Με εκτίμηση,
Μπαλάση Κωνσταντίνα
Watermicro e-class
Πρόγραμμα Κατάρτισης Εξ' αποστάσεως (Distance Learning Course)
Εργαστήριο Υγιεινής, Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Πατρών 26504, Πάτρα
E-mail: info@watermicro-eclass.net
Tel / Fax: 2610969876