Μεταπτυχιακό Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Νανοιατρική): “Νανοεπιστήμες και Νανοτεχνολογίες”

Το ΔΠΜΣ Ν&Ν δέχεται αιτήσεις για το ακαδημαϊκό έτος 2017-18 από 1 έως 30 Σεπτεμβρίου 2017, στη Γραμματεία του Τμήματος Φυσικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (πληροφορίες: κα. Π. Σφακιανού, 2310998952 / 998550).

Ενημερωθείτε με κάθε λεπτομέρεια από τον επίσημο Ιστοχώρο του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών...

Στα πρώτα δεκαπέντε έτη λειτουργίας του ΔΠΜΣ Ν&Ν, η ανταπόκριση των φοιτητών ήταν εξαιρετική, όπως επίσης η ποιότητα των φοιτητών του που επιλέχθηκαν, οι επιδόσεις και το περιεχόμενο των μαθημάτων που διδάχθηκαν. Επιπλέον, οι απόφοιτοί του γίνονται δεκτοί και συνεχίζουν τις σπουδές τους ή σταδιοδρομούν στα καλύτερα Πανεπιστημιακά και
Ερευνητικά Ιδρύματα της χώρας και της αλλοδαπής ή προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε εταιρείες και φορείς υψηλής τεχνολογίας και υπηρεσιών.

Στοχεύοντας στο να γίνει το ΔΠΜΣ Ν&Ν ευρύτερα γνωστό στην Ελλάδα και να φοιτήσουν σε αυτό οι καλύτεροι φοιτητές και αυτοί που ενδιαφέρονται περισσότερο από διάφορα επιστημονικά πεδία, παρακαλούμε όπως αναρτήσετε την αφίσα στους πίνακες ανακοινώσεών και στη Γραμματεία του Τμήματός σας, αλλά και για τις προσωπικές σας ενέργειες για την ενημέρωση των ενδιαφερομένων.

Με εκτίμηση,
Καθ. Σ. Λογοθετίδης
Δ/ντής του ΔΠΜΣ Ν&Ν