ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ (10-07-2017) Εκπρόσωποι Σ.Ε.Υ. στην ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ

Σας ενημερώνουμε για τα αποτελέσματα των εκλογών της 10ης Ιουλίου 2017 για την ανάδειξη των εκπροσώπων της Σχολής Επιστημών Υγείας στην Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Κρήτης, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του νόμου.

Παρακαλούμε διαβάστε την ανακοίνωση των αποτελέσματων των εκλογών, από τον Κοσμήτορα της Σχολής...

Εκ μέρους του Προέδρου της Εφορευτικής Επιτροπής, Αναπλ. Καθηγητή Ιωάννη Δαλέζιου

Ολυμπία Ξυλούρη
Γραμματέας της Εφορευτικής Επιτροπής
Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Γραμματείας του Τμήματος Ιατρικής
της Σχολής Επιστημών Υγείας