Μουσείο Ιατρικής: "Ο σκεπτόμενος έφηβος και οι σύγχρονες προκλήσεις"

"Ο σκεπτόμενος έφηβος και οι σύγχρονες προκλήσεις", Σάββατο 18 Μαρτίου 2017, ώρα 6.30 μ.μ, Φοιτητικό Κέντρο, Πανεπιστημιούπολη- Βούτες

Σας ενημερώνουμε για την εκδήλωση που διοργανώνουμε σε συνεργασία με τα Πειραματικά Σχολεία Ηρακλείου,
την Ελληνική Εταιρεία για τις Νευροεπιστήμες με την υποστήριξη της Ιατρικής Σχολής και του Τμήματος Ψυχολογίας.
Η εκδήλωση η οποία εντάσσεται στις εκδηλώσεις ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης για τον Εγκέφαλο,
τελεί υπό την αιγίδα του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Παρακαλούμε διαβάστε την πλήρη ανακοίνωση...

Μουσείο Ιατρικής Π.Κ.