Παράταση της προθεσμίας για την υποβολή υποψηφιοτήτων στο διαγωνισμό φωτογραφίας

Παράταση της προθεσμίας για την υποβολή υποψηφιοτήτων στο διαγωνισμό φωτογραφίας που προκήρυξε το Πανεπιστήμιο για τα μέλη του.
Μετά από αίτημα μελών του Πανεπιστημίου μας, παρατείνεται η προθεσμία για την υποβολή υποψηφιοτήτων μέχρι τις 10/3/2017.