Ορκωμοσία Μεταπτυχαικών Φοιτητών ιατρικής Σχολής

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Ο Κοσμήτορας της Σχολής Επιστημών Υγείας - Τμήμα Ιατρικής Καθηγητής Γ. Κοντάκης έχει την τιμή να σας προσκαλέσει στην Καθομολόγηση Διδακτόρων & Απονομή Μεταπτυχιακών Διπλωμάτων Ειδίκευσης του Τμήματος Ιατρικής που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 13 Δεκεμβρίου 2016, ώρα 13.00 μ.μ στο Αμφιθέατρο Μεταπτυχιακών Σπουδών της Ιατρικής Σχολής.