ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΒΡΑΒΕΙΟ GALIEN SCIΕNTIFIC RESEARCH AWARD 2017: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ

Tα Prix Galien Greece ανακοινώνουν ότι παρατείνεται έως τις 20 Ιανουαρίου 2017 η ημερομηνία υποβολής των υποψηφιοτήτων για το ερευνητικό βραβείο Galien Scientific Research Award, το οποίο απονέμεται στα πλαίσια της διοργάνωσης του διεθνούς φήμης θεσμού βράβευσης στην Ελλάδα, την 1η Απριλίου 2017, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.

Τα βραβεία Prix Galien αποτελούν την υψηλότερη διάκριση στην φαρμακευτική έρευνα και ανάπτυξη, καθώς αναγνωρίζουν και επιβραβεύουν παγκοσμίως εξαιρετικά φαρμακευτικά επιτεύγματα που οδηγούν στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής, ή σώζουν ζωές, μέσω της ανάπτυξης καινοτόμων σκευασμάτων και διαγνωστικών εργαλείων.

Κριτήρια συμμετοχής
Το ερευνητικό βραβείο Galien Scientific Research Award απονέμεται σε Έλληνες επιστήμονες που έχουν συμβάλει σημαντικά στην καινοτομία μέσα από την ανάπτυξη καινοτόμων ιδεών, προϊόντων ή μεθόδων για τη διάγνωση ή τη θεραπεία ασθενειών.

Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας έχουν Έλληνες επιστήμονες, οι έρευνες των οποίων εκτελεστήκαν σε ερευνητικούς φορείς της ημεδαπής (συμπεριλαμβανομένων Πανεπιστημίων, Ερευνητικών Κέντρων, νοσοκομείων, κλινικών, φαρμακευτικών ή βιοτεχνολογικών εταιριών).

Υποβολή υποψηφιότητας
Η υποβολή υποψηφιότητας είναι υποχρεωτική και πρέπει να γίνει ηλεκτρονικά μέσω της επίσημης ιστοσελίδας των βραβείων www.prixgalien.gr. Η υποβολή μπορεί να γίνει είτε από τον ίδιο τον υποψήφιο, είτε από τρίτο πρόσωπο.
Θα πρέπει να περιλαμβάνει:
- Τη συμπληρωμένη αίτηση υποβολής υποψηφιότητας
- Σύντομο βιογραφικό σημείωμα του υποψηφίου (έως 1 σελίδα)
- Πλήρες βιογραφικό σημείωμα του υποψηφίου
- Περιγραφή των επιτευγμάτων για τα οποία προτείνεται ο υποψήφιος (έως 3 σελίδες)

Επιστημονική Επιτροπή
Η αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων θα γίνει από την επιστημονική επιτροπή που είναι η ακόλουθη:
Πρόεδρος
Κόλλιας Γεώργιος, Ερευνητής βιολόγος του Ερευνητικού Κέντρου «Αλέξανδρος Φλέμινγκ», καθηγητής Φυσιολογίας, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών και Ακαδημαϊκός

Μέλη
Μουτσόπουλος Χαράλαμπος, Ομότιμος Καθηγητής Ιατρικής Σχολής Παν. Αθηνών
Μπικιάρης Δημήτριος, Καθηγητής,Τμήμα Χημείας, Εργαστήριο Πολυμερών Χημείας και Τεχνολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Σφηκάκης Πέτρος, Καθηγητής Παθολογίας, Πρόεδρος Ιατρικής Σχολής Παν. Αθηνών
Δρ. Χατζηλιάλογλου Χρυσόστομος, τ. Διευθυντής Ινστιτούτου Νανοεπιστήμης και Νανοτεχνολογίας, Ε.ΚΕ.Φ.Ε «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ», Διευθυντής Ερευνών, Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), Ιταλία

Τιμητική αμοιβή
Ο νικητής πέρα από το μετάλλιο των Prix Galien θα κερδίζει και μια τιμητική αμοιβή της τάξης των 10.000 €.

Εκ μέρους της επιστημονικής επιτροπής,

Περγιαλιώτου Τζένη
Πρόεδρος Prix Galien Greece

JP Communications
Business Center "Aithrio"
2nd floor, office B61
40, Ag. Konstantinou str.
GR-151 24 Marousi
GREECE

T +30 210 8132828
F +30 210 8132366
M + 30 698 5010 370