Προκήρυξη Πανεπιστημιακού Υποτρόφου στο γνωστικό αντικείμενο «Χειρουργική-Ογκολογία»

Προκήρυξη για την πρόσκληση Πανεπιστημιακού Υποτρόφου, με σύμβαση ανάθεσης έργου, για τη διδασκαλία των μαθημάτων «Χειρουργικής Α» και «Χειρουργική Γ» και συναφούς κλινικού και ερευνητικού έργου στο γνωστικό αντικείμενο «Χειρουργική-Ογκολογία» για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 (εαρινό εξάμηνο), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29 του Ν.4009/2011.
Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στη Γραμματεία του Τμήματος Ιατρικής. Πληροφορίες, Τηλέφωνο: 2810.39.4801 - email: medsec@med.uoc.gr.
Διαβάστε αναλυτικά την προκήρυξη (Α') ...
Διαβάστε αναλυτικά την προκήρυξη (Β') ...
Πίνακας Επιτυχόντων (ΑΔΑ)...
Προμηθευτείτε την απαιτούμενη Αίτηση Πανεπιστημιακού Υποτρόφου ...