Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών: Βραβεία Αριστείας στην Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα

Το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας και η Θερμοκοιτίδα Νεοφυών Επιχειρήσεων του ΕΒΕΑ (ΘΕΑ) συνδιοργανώνουν τα Βραβεία Αριστείας στην Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα με την υποστήριξη της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα, με σκοπό την ανάδειξη πρωτότυπων και καινοτόμων ιδεών σε τέσσερις τομείς αιχμής:

· Νέες μορφές ενέργειας και Περιβάλλον
· Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας
· Ασφάλεια Τροφίμων και Αειφόρος Γεωργία
· Βιοτεχνολογία και Υγεία

Τα Βραβεία Αριστείας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας απευθύνονται σε:
·άτομα που έχουν μια επιχειρηματική, καινοτόμο ιδέα χωρίς να είναι απαραίτητη προηγούμενη επιχειρηματική εμπειρία,
·ομάδες φυσικών προσώπων,
·νεοσύστατες εταιρίες (με ελάχιστο χρόνο λειτουργίας: 1 έτος και μέγιστο χρόνο λειτουργίας: 3 έτη).

Αναλυτικές πληροφορίες για τα Βραβεία που θα δοθούν και τη διαδικασία και όρους συμμετοχής μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση: http://awards.eie.gr/